Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Ευαίσθητων Δεδομένων (GDPR)

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation(GDPR), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε επιχείρηση που εξυπηρετεί ευρωπαίους πολίτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με το GDPR, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ε.E. Ο κανονισμός ισχύει από τον Μάιο 2016 και αφήνει περιθώρια εναρμόνισης στις επιχειρήσεις μέχρι 25 Μαΐου 2018.