Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Ευαίσθητων Δεδομένων (GDPR)

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά ευαίσθητα δεδομέναΕυρωπαίων πολιτών, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation(GDPR), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του.Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Κάθε επιχείρηση που εξυπηρετεί ευρωπαίους πολίτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με το GDPR, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ε.E.Ο κανονισμός ισχύει απο τον Μάιο 2016 και αφήνει περιθώρια εναρμόνισηςστις επιχειρήσεις μεχρι
25 Μαιου 2018.