Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Ευαίσθητων Δεδομένων (GDPR)

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation(GDPR), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης

Περισσότερα